Fraz negatif nan Alman

Chè zanmi, nan leson sa a nou pral kouvri youn nan kalite fraz sijè yo. Fraz negatif Alman yo. Kou konferans nou an sou fraz negatif nan Alman te prepare pa manm fowòm nou yo ak se yon klas konferans. Li te ekri pou rezon enfòmasyon.

An Alman, fraz negatif chanje selon vèb la ak sijè a. Siyifikasyon an ki bay negativite fraz la se sou si wi ou non travay la mansyone nan fraz yo vèb se fè oswa ou pa, ak kèlkeswa sa ki mansyone nan fraz yo non se sou si wi ou non li egziste. Espresyon negatif nan fraz Alman an pa gen okenn ve pa Founi ak mo.

Fraz Alman Negatif

Fraz Alman Negatif Nou pral kouvri itilize nan kein, itilize nan nicht, itilize nan kein ak nicht ansanm, ak lòt mo negatif nan tit apa.

Itilize nan kein nan Alman

Itilize nan kein nan Alman non endefini ak atik ve ki pa atik Itilize nan konjonksyon avèk non. Anplis de sa, lè w ap itilize kein, li ka pran bijou ki apwopriye a selon fòm lan nan non an, tankou sifiks la ein ki atik la endefini vin.

Non ak Atik endefini

Das ist ein Buch. / Das ist pa gen okenn Notizbuch.

Sa a se yon liv. / Sa a se pa yon kaye.

Ich habe meine Katze. / Ich habe kèn Hund.

Mwen gen chat. / Mwen pa gen chen.

Non ki pa Atik

Ich mache Sport. / Ich spiele kèn Sport.

M ap fè espò. / Mwen pa fe espo.

Der Hund liebt Fleisch. / Kühe mögen pa gen okenn Vyann.

Chen an renmen vyann. / Bèf pa renmen vyann.

Sèvi ak nicht nan Alman

 Nicht negatif gen anpil itilizasyon diferan. Nou pral eseye eksprime diferans sa yo ak fraz echantiyon anba a.

Avèk vèb:

Ich mag es pa zu lesen / Mwen pa renmen li.

Avèk non yo ak atik:

Ou se pa meine Feder is gehört. / Sa yo se pa plim mwen, men ou.

Pa non apwopriye:

Das ist pa Paris, Budapest. / Sa a se pa Paris, li nan Budapest.

Avèk adjektif:

Du bist pa manivèl. / Ou pa malad.

Avèk pwonon:

Er cam pa zu mir, er kam zu dir. / Li pa vin jwenn mwen, li vin jwenn ou.

 Avèk anvlòp:

Ich gehe pa souvan ins Kino. / Mwen pa ale nan sinema souvan.

Sèvi ak kein ak nicht ansanm

Nan kèk ka, de mo sa yo ki negatif nan Alman ka itilize an menm tan. Ka espesyal sa a rive lè se ak vèb konbine yo fòme yon vèb.

Mein Bruder kann nicht Geige spielen / FrE-mwen pa ka jwe violon.

 Lòt mo ki eksprime negativite nan Alman.

 Ki vle di non an Alman pa gen Mo a eksprime negativite epi li itilize an repons a fraz kesyon yo.

Kommst du zu uns? / Nein

Èske w ap vin jwenn nou? / Non

Li wè ke kèk antonim nan Alman eksprime negativite lè yo itilize nan fraz yo. Ou ka wè mo sa yo nan tablo yo bay anba a.

Vokabilè Alman Antonim an Alman Vle di an Tik
toujou nie / niemals Toujou - pa janm
irgendwo nirgendwo Yon kote - okenn kote
irgendwohin nirgendwohin Yon kote - okenn kote
yon bagay Telefono: Nenpòt bagay - pa gen anyen
jemand pèsonn Yon moun - pèsonn
SÈVIS TRADIKSYON ANGLE NOU AN K STARTMANSE. POU PLIS ENFÒMASYON : Tradiksyon angle

Lyen patwone