Peyi Alman Ewopeyen yo

Chè zanmi, sijè nou pral kouvri nan leson sa a pral Peyi Ewopeyen an, ki se kontinyasyon sijè Peyi Alman ak Lang. Nan kou sa a, ke nou pral anseye anba tit peyi Ewopeyen yo an Alman, ou pral aprann ekivalan Alman yo nan non peyi Ewopeyen yo, fason nasyonalite yo pwononse ak lang yo pale. Pou yon eksplikasyon sou peyi Alman yo, tanpri klike la a: Peyi Alman ak Lang Ewòp...

Li piplis

Alman Ostrali ak Oceania Peyi yo

Mezanmi, nou pral anseye dènye leson nou an, ki se kontinyasyon sijè Alman ak lang yo, anba tit Alman nan peyi Ostrali ak Oceania. Nan fen kou sa a, ou pral aprann non peyi yo nan Ostrali ak kontinan Oceania, nasyonalite yo, ki se ekivalan Alman an, ak lang yo pale. Sijè Peyi Alman yo ak lang yo pral fini ak leson sa a...

Li piplis

Tan Alman Adverbs

Sijè nou pral kouvri nan leson sa a pral yon kontinyasyon sijè advèb nou te kòmanse anvan an epi nou pral konsantre sou tit Adverbs alman tan an (Temporaladverbien). Advèb Alman nan tan Advèb tan an Alman ka divize an plizyè kategori. Kategori sa yo se tansyon nan lavni, tansyon prezan, tansyon pase, tansyon repete, tansyon defini, tansyon kontinyèl, jis tankou nan Tik.

Li piplis

Adverb Estati Alman yo

Chè zanmi etidyan yo, sijè nou pral kouvri nan leson sa a se Ka Adverbs (Modaladverbien) an Alman. Manm fowòm nou yo te prepare leson annapre a e li se yon rezime enfòmasyon epi ka gen kèk erè. Li se pou rezon enfòmasyon sèlman. Yo nan lòd yo fè distenksyon ant advèb ka nan yon fraz, kesyon ki nesesè yo pral bezwen mande vèb la, kòm toujou. Advèb sitiyasyon an se lòt advèb sijè a...

Li piplis

Adverb Alman nan Rezon (Kausaladverbien)

Mezanmi, sijè nou pral kouvri nan leson sa a pral Adverb Reason Alman (Kausaladverbien), ki se kontinyasyon sijè advèb la. Advèb yo se mo ki afekte adjektif, vèb, vèb, oswa yon lòt mo nan kalite yo nan divès aspè. Advèb yo pa gen anpil siyifikasyon lè yo itilize yo poukont yo. Si yo itilize li nan yon fraz epi w ap jwenn advèb kozatif vèb la...

Li piplis

Adverb Alman pou Kote (Lokaladverbien)

Chè elèv yo, sijè nou pral kouvri nan leson sa a se Adverbs of Place (Lokaladverbien) Alman. Leson sa a te prepare pa manm fowòm nou yo epi li se yon rezime enfòmasyon. Ka gen kèk erè. Li se pou rezon enfòmasyon sèlman. Nan Alman, advèb yo se non yo bay mo ki dekri vèb, tankou nan Tik. Mo sa yo, ke nou rele advèb, dekri vèb an tèm de kote, tan, sitiyasyon ak relasyon kòz.

Li piplis

Antonim Alman, antonim Alman, siyifikasyon opoze

Mezanmi, sijè nou pral kouvri nan leson sa a pral Antonim Alman (Siyifikasyon Opoze). Mezanmi, manm fowòm nou yo te prepare leson sa a e li se yon rezime enfòmasyon. Ka gen kèk ti erè. Li te prepare pou rezon enfòmasyon. Nan Alman, jis tankou nan Tik, gen antonim nan vèb ak mo. Antonim yo tout kote nan lavi...

Li piplis

Kloz Alman

Mezanmi, nou pral fini kalite fraz yo ak sijè nou pral kouvri nan leson sa a. Sijè nou an pral fraz sibòdone Alman epi w ap aprann sou fason paragraf sibòdone yo konstwi ak kalite paraz yo. Sijè sa a, ki gen tit Kalite kloz Alman yo, se manm fowòm nou yo ki te prepare. Li se yon rezime enfòmasyon ak nòt konferans. Pou zanmi ki te kontribye...

Li piplis

Alman Kondisyon Kondisyon

Mezanmi, sijè leson nou an jodi a se fraz Kondisyonèl Alman epi nou pral eseye bay enfòmasyon sou fason fraz kondisyonèl yo konstwi, ak ki kesyon ak mo yo fòme. Sijè sa a, ki gen tit fraz kondisyonèl Alman ak kalite yo, se manm fowòm nou yo ki te prepare. Li se yon rezime enfòmasyon ak nòt konferans. Nou remèsye zanmi nou yo ki kontribye. Nou prezante li pou benefis ou...

Li piplis

Peyi Alman Ameriken yo

Chè zanmi etidyan yo, sijè nou pral kouvri nan kou sa a pral Peyi Kontinan Ameriken an, ki se youn nan sijè k ap kontinye nan sijè Peyi Alman ak Lang. Nan kou sa a, ke nou pral kouvri anba tit Alman pou Peyi Kontinan Ameriken an, ou pral aprann ekivalan Alman nan non, nasyonalite ak lang nan Peyi Kontinan Ameriken an. Nan yon leson anvan, nou te diskite sou sijè peyi Alman yo an detay.

Li piplis

Alman Peyi Afriken Non Alman yo

Mezanmi, n ap kontinye sijè Peyi Alman ak Lang, e nan leson sa a, ke nou pral kouvri anba tit Peyi Afriken an Alman, n ap aprann non peyi yo nan Kontinan Afriken an ak nasyonalite yo, ki se ekivalan a Alman, ak lang yo pale. Nan yon leson anvan, nou te egzamine sijè peyi Alman yo an detay. Pou eksplikasyon sou peyi yo an Alman...

Li piplis

Peyi Alman Azyatik

Chè zanmi, nan leson sa a nou pral kontinye sijè a nan Peyi Alman ak Lang ak anba tit la nan Peyi Azyatik Alman, nou pral aprann non yo, nasyonalite nan peyi yo nan kontinan Azyatik la ak ekivalan Alman yo nan lang yo. yo pale. Nan yon leson anvan, nou te egzamine sijè peyi Alman yo an detay. Pou eksplikasyon sou peyi yo an Alman, tanpri klike la a: Alman...

Li piplis

Der Relativsatz - Etwas Prazisieren

German Der Relativsatz – Etwas prazisieren (für Fortgeschrittene) Mit dem Relativsatz können wir etwas erklaren und 2 Satze verbinden. Beispiele: 1. Der Junge heisst Jörg. Der Junge kommt aus Deutschland. (Jèn gason an rele Jörg.) (Jèn gason an soti Almay.) Der Junge,der aus Deutschland kommt,heisst Jörg. (Non jenn gason ki soti Almay la se Jörg.) 2. Diese Dame ist…

Li piplis

Vèb Reflexive ak pwonon an Alman

Reflexive Verbs and Pronons in German Reflexivpronomen: (Reflexive pronouns = pronoun) : im Akkusativ : im Dativ: Singular: 1. Person: mich mir 2. Person: dich dir 3. Person: sich sich Plural: 1. Person: uns 2 . Moun: euch 3. Moun: sich Pwonon reflektif (pwonon) pa gen okenn siyifikasyon poukont yo, yo rele yo "Akkusativ" moun...

Li piplis

Kontni Sèvi Alman an

Nan seksyon sa a ki rele Baz Konesans Alman, kontrèman ak lòt seksyon, sijè yo prezante nan okenn lòd patikilye. Nan seksyon sa a, nou te eseye bay tout kalite enfòmasyon ke elèv k ap aprann Alman yo ka bezwen. Sijè tankou enfòmasyon debaz sou Alman, modèl lapawòl, tansyon ak fraz yo disponib nan lòt seksyon nan sit nou an. Piske seksyon sa a gen tout kalite enfòmasyon...

Li piplis

Alman Sentans Nebensatz, fraz fraz Alman

FRAZ SUBJECTIF ALMAN, FRAZ SUBJECTIF ALMAN KI ENDISE REZILTA A Konsekutive Nebensätze: (Paraz sibòdone ki endike rezilta a) a. Devan adjektif (advèb) nan fraz prensipal la: so/dermaßen / derartig ….., dass Ich war so dermaßen / derartig müde, dass ich sofort ins Bett…

Li piplis

Mwa Alman, Mwa

Mwa Alman, Mwa Ane an Alman Die Monate – Mwa yo DEUTSCH ENGLISCH Janvye YAHN-oo-ahr Janvye Fevriye Fevriye März MEHRZ Mas Avril Avril Mai MYE Me Juni YOO-nee June Juli YOO-lee Jiyè Out ow-GOOST Out Septanm Oktob Oktòb Novanm Novanm Desanm Desanm

Li piplis

Alman Indirekte Frage

Frage endirèk an Alman, kesyon endirèk an Alman, fraz endirèk Nòt enpòtan: Mezanmi, se manm nou yo ki te prepare eksplikasyon sa a e non pa enstriktè Alman nou yo. Li te ekri pou rezon enfòmasyon sèlman, ka gen kèk omisyon minè. Nou prezante sijè a pou benefis ou. FRAGE ENDRÈK DIE FRAGE 1. Frage dirèk: (Kesyon dwat) 2. Frage endirèk: (Kesyon endirèk) a. W-Fragen:( W-...

Li piplis

Konjigasyon vèb ak egzanp

Konjigezon vèb Alman, konjigezon vèb Alman, ki jan yo konjige vèb an Alman, konjigezon vèb an Alman, egzanp konjigezon vèb Alman. Nan leson sa a, mezanmi, nou pral bay egzanp konjigezon vèb Alman nan nivo entèmedyè. Chè vizitè yo, leson Alman ki anba la a te konpile apati aksyon manm nou yo ki anrejistre nan fowòm almancax yo.Piske li se konpile nan aksyon manm yo, li gen kèk ti lèt.

Li piplis

Non Alman yo

Non konpoze Alman, mo konpoze Alman, konbinezon mo Alman, non konpoze Alman, konjonksyon mo Alman, mo konpoze Alman. Chè vizitè yo, leson Alman ki anba la a te konpile apati pataje manm nou yo ki anrejistre nan fowòm almancax yo.Piske li se konpile nan pataje manm yo, ka gen kèk ti erè òtograf, elatriye. ka, kou sa a pa te prepare pa enstriktè germanx, sa a ...

Li piplis

Alman Konjunktionen

German Konjunktionen esplikasyon sijè TEMPORAL (drückt Zeitverhältnisse aus) (eksprime kondisyon tan) ALS soti nan, soti nan, pandan y ap, lè- Er ging gerade über die Strasse, als er das Motorrad shah Li te travèse lari a lè li te wè motè sa a. Anvan BEVOR – Wir räumten auf, bevor unsere Eltern nach Hause kamen Nou te fè ranje anvan fanmi nou tounen lakay...

Li piplis

Blag Alman yo

Blag Alman, blag Alman, blag Alman Tik, blag Tik Alman, blag Alman, blag komik Alman, egzanp blag Alman. Chè vizitè yo, leson Alman ki anba a te konpile apati aksyon manm nou yo ki anrejistre nan fowòm almancax yo.Piske li se konpile nan aksyon manm yo, ka gen kèk erè ti lèt, erè fòma, elatriye. petèt, se enstriktè germanx anseye leson sa a...

Li piplis

Jahreszahlen, Lekti Dat an Alman

Nan leson sa a, nou pral bay enfòmasyon sou Jahreszahlen, sa vle di, Dat an Alman ak pwononsyasyon dat yo an Alman. Lè w ap li dat an Alman, li kòm: 19-97 diznèf - sann - katrevendissèt, kidonk premye nou di diznèf ak apre hundert katrevendissèt. Neunzehn-hundert-siebenundsiebzig. 1876 ​​: Achtzehn-hundert-sechsundsiebzig 1803 : Achtzehn-hundert-drei 1721 : Siebzehn-hundert-einundzwanzig 2000 (apre ane de mil li pwononse TAUSEND, pa hundert….

Li piplis