Lisans & Regleman pou Itilize

Lisans & Regleman pou Itilize

www.almancax.com Regleman pou Itilize

Tout kou ekri Alman yo sou sit entènèt Alman nou yo ekri pa nou ak tout dwa rezève.
Ou kapab sèlman itilize dokiman ekri yo sou sit nou an toutotan ou rete an kontak avèk sit nou an.
Kopye kou nou yo nan menm fòma a oswa nan nenpòt ki lòt fòma ak pibliye yo nan nenpòt medya se kont lwa sou copyright.

Vizyèl (videyo) kou sou sit nou yo enprime sou sit entènèt nou an avèk pèmisyon ekri a nan pwodiktè a ak Piblikatè li yo epi yo gen lisans ak nou.
Ou pa gen dwa kopye videyo, telechaje epi pibliye nan nenpòt medya avèk oswa san modifye kou sa a.

Ou pa ka kopye oswa distribye nenpòt ki kontni sou sit sa a, menm an pati.

sit entènèt almanx.com se yon sit entènèt ki etabli pou enfòme moun yo ak bay enfòmasyon egzat ak fyab sou entènèt la. Enfòmasyon, kòmantè ak rekòmandasyon, kesyon ak repons yo bay sou sit wèb nou yo pa kouvri pa konsèy legal. Se poutèt sa, pran desizyon divès ki baze sou enfòmasyon ki nan dokiman sa a pa ka mennen nan rezilta ki apwopriye a atant ou. Tout kontni sou sit nou an dwadotè pa nou. Li entèdi kopye, repwodui, pibliye, pibliye, oswa itilize nenpòt oswa tout atik yo sou sit entènèt nou an pou nenpòt ki rezon. Moun ki fail konfòme li avèk entèdiksyon sa a yo dwe jije yo te aksepte responsablite kriminèl la ak fado finansye ak finansye ak moral konpansasyon nan preparasyon nan sit entènèt nou an davans.

Mèsi pou enterè ou nan lwa yo ak copyrights.

mwen www.almancax.co