Dokimante viza elèv Alman

Sit aprantisaj alman etidyan germanx Dokiman obligatwa pou jwenn yon viza pou etidyan Almay

Kòman ou kapab jwenn yon viza elèv Alman? Ki dokiman ki nesesè pou jwenn yon viza elèv? Nou rekòmande ke ou li atik sa a, ki gen konsèy enpòtan pou moun ki pral aplike pou yon viza elèv Alman yo.Gen kèk pwen yo konsidere anvan ou aplike pou yon viza pou etidye nan yon inivèsite nan Almay. Ofisye konsila yo evalye kandida k ap aplike pou yon viza ki baze sou plizyè kritè diferan. Youn nan pi enpòtan an nan sa yo se si wi ou non ou se yon kandida apwopriye.

Ofisyèl konsila yo pral pran ou; Konesans ou nan Alman, konpetans finansye ou, laj ou, ane gradyasyon lekòl segondè ou ak konbyen ou konsyan sijè a evalyasyon epi deside si ou ka jwenn yon viza elèv yo. Reyinyon ak yon inivèsite nan Almay li pral ba ou gwo avantaj pou jwenn yon viza elèv yo.

Dokiman pou viza elèv Alman yo

Anba la a se dokiman yo oblije jwenn yon viza elèv Alman yo Malgre ke dokiman sa yo se dokiman konsila yo anonse yo, yo ka ajoute lòt dokiman nan moman ou li atik sa a oswa konsila a ka mande lòt dokiman nan dokiman sa yo. Tanpri kontakte konsila yo pou enfòmasyon ki pi ajou.


Fully ranpli fòm aplikasyon viza ak lwa rezidans 55. Dokiman adisyonèl egzije pa
Yon paspò ki gen omwen XNUMS ane valab ak ase paj
Fotokopi nan paj yo mande nan paspò a
De blan background foto byometrik pran nan dènye 6 lalin lan
Sètifika admisyon nan lekòl la: kantite èdtan pa semèn ak dat kòmansman ak fen kou a.
Echantiyon enskripsyon popilasyon an
Egzeyat oswa sètifika sursi pou elèv gason yo
Si ou toujou yon elèv, ou pral resevwa yon sètifika elèv nan lekòl ou a ak yon pèmi lekòl la si w ap kite pandan peryòd etid ou a (oswa yon sètifika nan bloke edikasyon ou).
Fotokopi diplòm ou te resevwa nan dènye lekòl gradye
Prèv ke ou ka kouvri ekolaj ak depans pou vivan:
* Si ou ak fanmi w ap travay, dènye pewòl mwa 3 la, dokimante ke ou nan konje nan travay pandan fòmasyon an, deklarasyon pou antre nan travay asirans lan.
* Si ou ak / oswa fanmi ou gen pwòp biznis yo: Etablisman jounal, dokiman rejis komès, plak taks, siyati sikilè
* Ou ak / oswa bous fanmi ou a (kantite lajan sa a ta dwe kouvri depans sa yo k ap viv chak mwa nan 643 Euro)
* Zèv, lisans machin
Si depans sa yo kouvri pa manman an oswa papa, yon siyati sponsò siyen ta dwe enkli.
Sètifika soti nan kou Alman anvan yo
Liv yon tikè vwayaj wonn.
30.000 Euro complète changent asirans sante vwayaj.

Remak: Tanpri tcheke ak konsila yo si dokiman ki anwo yo jiska dat.Ekri yon repons

Adrès imel ou p ap pibliye. Jaden obligatwa * yo make ak